Formularze sprawozdawcze gus

Pobierz

Legenda:Do najczęściej wymaganych od podmiotów gospodarczych sprawozdań należą formularze Z-03 "Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach", Z-05 "Badanie popytu na pracę", Z-06 "Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy" oraz Z-10 "Sprawozdanie o warunkach pracy".Formularze sprawozdawcze.. Wykaz ten ustalono na podstawie indywidualnych sprawozdań P-01, sporządzonych przez jednostki sprawozdawcze za 2019 r. Na sprawozdaniu P-01 zaFormularze: MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (417,84 KB) MZ-06 - sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach (368,91 KB)Główny Urząd Statystyczny.. Sa jakieś durne samouzupełnienia i jak gdziesSprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy.. Strona główna Ośrodki Ośrodek Statystyki Transportu i Łączności Sprawozdawczość.. Nazwa formularza.. Sprawozdawczość A A A. Formularze sprawozdawcze na rok 2021 On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok PBSSP Symb.. Wpływ zgodnie z PBSSP .. Strona główna Ośrodki Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sprawozdawczość.. Wpisz swój identyfikator i hasło dostępu do Portalu Sprawozdawczego.. ul. 1 Sierpnia 21 02-134 Warszawa.. MRiRW: Dopłaty dla rolników z tytułu .Symbol formularza ..

Sprawozdawczość A A A. Formularze sprawozdawcze na rok 2020.

Statystyka związana z COVID-19.. Wzory formularzy na 2021 rok.. Wzory formularzy na 2020 rok.. raz w roku do 24 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020.. Strona główna Ośrodki Ośrodek Statystyki Morskiej Sprawozdawczość.. Dostarczone formularze są obszerne i determinują potrzebę dokonania dogłębnej analizy.Urząd Statystyczny w Warszawie.. Obszary tematyczne.. Symbol badania z PBSSP (rok) Często-tliwość .. Pamiętaj, że dla systemu ma znaczenie, czy wpisujesz małe, czy też wielkie litery (sprawdź, czy nie masz włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze).. Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) Niegdyś odbywało się to w tradycyjny sposób listowny, obecnie drogą elektroniczną.. Wzór formularza RRW-2.. Wzór formularza RRW-28.. Bazy danych.. On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok PBSSP Symb.. Zestawy danych (formularze) umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: zestaw danych WINS znajduje się w zakładce A - B, Załącznik do DG-1 w zakładce D - I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P - S.Zestawy danych (formularze) umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: zestaw danych WINS znajduje się w zakładce A - B, Załącznik do DG-1 w zakładce D - I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P - S.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełnienia oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U z 2017 r. poz.837) 0,41 MBFormularze umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: formularz WINS znajduje się w zakładce A - B, Załącznik do DG-1 w zakładce D - I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K - O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P - S.Formularze umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: formularz WINS znajduje się w zakładce A - B, Załącznik do DG-1 w zakładce D - I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P - S. Aplikacje off-line, które pozostały w 2017 r., będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.Formularze umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: formularz WINS znajduje się w zakładce A-B, Załącznik do DG-1 w zakładce D-I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P-S..

Sprawozdawczość A A A. Formularze sprawozdawcze na rok 2021.

Główny Urząd Statystyczny wysyła bezpośrednie wezwania.. Symbol formularza.. Służą wyłącznie do zbiorczych .GUS Ścieżka.. A to akurat prawda.. ID.Wzory formularzy sprawozdawczych GUS na rok 2012.. 24-02-2021.Ogólne zasady składania sprawozdań do GUS.. 1.49.02. kwartał.. Często-Opis: GUS SOF-5SN Załącznik do sprawozdania SOF-5 dla stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych lub cudzoziemców za 2019 r. Badanie ma charakter dobrowolny.. Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępnione.. Elektroniczna Skrzynka PodawczaGUS Ścieżka.. z PBSSPGUS Ścieżka.. Legenda: Formularze elektroniczne - formularze do wypełnienia on-line przez Internet.Formularz GUS Z-05 "Badanie popytu na pracę" należy przekazać raz w kwartale do 9 kwietnia 2021 r. za I kwartał 2021 r., do 8 lipca 2021 r. za II kwartał 2021 r., do 8 października 2021 r. za III kwartał 2021 r., do 11 stycznia 2022 r. za.Formularze sprawozdawcze gus na rok 2018 Formularze umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkieformularz WINS znajduje się w zakładce A - B, Załącznik do DG-w zakładce D - I, Załącznik do L-0 Załącznik do L-0 Załączniki do OS-znajdują się w zakładce K-O..

Składanie sprawozdań (strona logowania do systemu) Zestawy danych (formularze) Intrastat.

Wzory formularzy na 2018 rok.. Aleja Niepodległości 208 00-925 Warszawa.. Wskaźniki makroekonomiczne.Logowanie.. Informacje o publikacji dokumentu.Zestawy danych (formularze) badań incydentalnych: Z-KW (wypadki przy pracy) i Z-KS (strajki) należy dodać do obowiązków sprawozdawczych i wypełnić w razie wystąpienia zdarzenia (jak dodać formularz — patrz pkt 4 w Przewodniku).Portal Sprawozdawczy.. Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych.. Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader - koniecznie wersja językowa opisana Central European.. Program można pobrać klikając tutaj.. Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader — koniecznie wersja językowa opisana Central European.. Nazwa formularza.. Zestawy danych (formularze) umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiezestaw danych WINS znajduje się w zakładce A - B, Załącznik do DG-w zakładce D - I, Załącznik do L-0 Załącznik.Formularze sprawozdawcze Gus - łaty w systemie .. 35 Jeden podmiot prawny - wiele formularzy .. 36 Kartoteka badań - jak znaleźć podmiotyOpis: GUS G-01 (2020) Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów za rok 2020..

Kiedyś mnie wylosowali i usiłowałem zgodnie z prawdą wypełnić te formularze, ale się nie dało.

Aplikacje off-line, które pozostały w 2016 r., będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.Formularze sprawozdawcze do badań statystycznych.. raz w kwartale do 15. dnia roboczego po kwartale.. Godziny pracy Urzędu: 8.15-16.15 Kancelaria: +48 22 608 30 00.. Formularz wypełniają podmioty (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) zużywające materiały według załączonej listy asortymentowej na wszystkie cele (w tym .dostępny w portalu sprawozdawczym GUS tzw. formularz personalizowany, zawierający wykaz grupowań, dla których należy podać dane o produkcji.. Badanie KT-2 - Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt