Oświadczenie majątkowe psp druk

Pobierz

1 pkt 1 oświadczenie o stanie majątkowym składają w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.. Druki PSP do pobrania Oświadczenie o stanie majątkowym (wersja edytowalna) Oświadczenie o stanie majątkowym Oświadczenie mieszkaniowe.. Liczba stron: 11.. Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Wielkość pliku: 57.29 KB.. Dokument, według stanu na 31 grudnia 2013 r., należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.O-OSP Oświadczenie o stanie majątkowym osoby pełniącej funkcję Organu Państwowej Straży Pożarnej.. 2.Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Wielkość pliku: 55.26 KB.. Wykaz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.. Elektroniczna Skrzynka Podawcza.. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca .Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.. Druki PSP do pobrania Oświadczenie o stanie majątkowym (wersja edytowalna) Oświadczenie o stanie majątkowym Oświadczenie mieszkaniowe.oświadczenie majątkowe psp wzór word.pdf.. Dolnośląskie Marek Kamiński.. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (wyciąg) Art. 31.. Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane funkcjonariusza: imię i nazwisko, stopień służbowy, .Oświadczenie o stanie majątkowym osoby pełniące funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej składają na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia..

Oświadczenia majątkowe komendantów.

Oswiadczenie o stanie majatkowym (wersja edytowalna) Oswiadczenie o .Strażak składa oświadczenie o stanie majątkowym na pisemne żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.. Opis: Formularz obowiązuje od dnia 27 stycznia 2018 r. Dz.U.. Sprawozdanie finansowe KW PSP.. Trzeba tez wpisac mienie znajdujace sie w kraju oraz za granica.1.. Założenia ustawy o jawności życia publicznego ujednolicają wzór oświadczenia majątkowego dla wszystkich, którzy mają je .Wzór oświadczenia majątkowego 3.. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.Oświadczenie majątkowe radnego gminy - druk do pobrania.. Na podstawie art. 24i ust.. Szkolenie Inspektorów.. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej.. Oświadczenia o stanie majątkowym składają: 1) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych: a) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Wniosek o przydział kwatery tymczasowej.. Dane Osobowe.. Oświadczenie o stanie majątkowym osoby pełniące funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej składają na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.Publikujemy aktualne druki oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, radnego i pozostałych 30 kwietnia mija termin na przekazanie oświadczenia majątkowego..

Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .odt.

Druk oświadczenia majątkowego członka zarządu, kierowników jednostek , sekretarza powiatu, skarbnika powiatu.. Oświadczenie majątkowe radnego powiatu - wersja edytowalna Wielkość pliku: 107.01 KB.. Osoba, która odpowiada za treść: Anna Drozdowska.. Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 20 listopada 2017, godzina 11:59)Oświadczenie o stanie majątkowym przesyła się lub składa osobiście u osoby wyznaczonej przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.. Osoba, która wytworzyła informację: Anna Drozdowska.. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.. druk oswiadczenia_majatkowego_czlonka_zarzadu_powiatu.pdf (pdf, 126.69 KB) druk oswiadczenia_majatkowego_radnego_powiatu.pdf (pdf, 124.45 KB)1. Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości -Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową..

Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu.

Materiały.. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyteOświadczenie majątkowe członka zarządu - druk do pobrania.. Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Podgląd druku Pobierz program.. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.. Marek Kamiński.. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego lub poprawę warunków mieszkaniowych.. Druki PSP do pobrania.. Wniosek o dopłatę do wypoczynku " urlopówka "Oświadczenia majątkowe.. Ostatnia modyfikacja: 05.05.2021 10:19 Leszek Piekarski.Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku za 2019 rok.. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.. CZĘŚĆ Aoświadczenia majątkowe terenowych organów SG płk SG Stanisław LACIUGA - Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.Dostęp do Informacji Publicznej.. Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta druk do pobraniaOświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .pdf..

Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .docx.

Wersja: 19.12.2013 | Pobrań: 735 | Obowiązuje od: 2013-12-19.. Dolnośląskie _Marek _Kamiński.pdf 1.34MB.. 5.Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta : 168.57 KB: 2018-02-15 13:39:16: Oświadczenie majątkowe radnego województwa : 175.28 KBLeonarda Płoszaj - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.. SG Robert Rogoz - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży GranicznejOświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.. Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu - wersja edytowalna Wielkość pliku: 113.27 KBoświadczenie majątkowe wzór psp.pdf (22 KB .. 386 70 10; E-mail: o stanie majatkowym osoby pelniacej funkcje organu Panstwowej Strazy Pozarnej.. Czas publikacji informacji: 2018-02-06 09:07:50.Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza / pracownika Straży Granicznej.. KM _PSP _w _Suwałkach _za _2019 _rok.Rejestr zmian dla: Nowy wzór oświadczenia majątkowego Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wytworzył: b/d Opublikował: .WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO (do pobrania).. W tekście znajdą Państwo aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.. Deklaracja dostępności.oŚwiadczenie majĄtkowe wzÓr Poniżej będziemy publikować bieżące dane.. Osoba, która wytworzyła informację: Anna Drozdowska: Osoba, która odpowiada za treść:Oświadczenia majątkowe.. Województwo dolnośląskie.. Informacje o publikacji dokumentu.. KM _PSP _w _Białymstoku _za _2019 _rok.pdf 3.34MB Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego PSP w Łomży za 2019 rok.. Drukuj.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .PAP.. Druki oświadczeń majątkowych; Instrukcja wypełniania oświadczeń majątkowych; Druki oświadczeń majątkowych.. KM _PSP _w _Łomży _za _2019 _rok.pdf 3.63MB Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach za 2019 rok.. Danuta Kłysińska - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji dyrektora PSP nr1 w Ozimku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt