Jak napisać protokół z zebrania w przedszkolu

Pobierz

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. Informacja o działalności przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2016/2017.. Data publikacji: 7 października 2020 r. Jak wynika z przepisów, zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane.. Przedstawienie przez nauczycielkę danych dotyczących podsumowania II półrocza roku przedszkolnego dzieci czteroletnich oraz przekazanie informacji o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w .Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Organizator powinien przede wszystkim poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie oraz długości spotkania, które pozwoli pracownikom lepiej zorganizować swój czas.Przy okazji warto również zwrócić uwagę, że wyrażenie protokół z czegoś jest traktowane przez językoznawców jako błąd.. Co powinna zawierać informacja o działalności szkoły.. Podpisanie listy obecności.. Dodatkowo takie zebrania z "nowymi rodzicami" bywają jeszcze .9 pytań i odpowiedzi o protokołach z posiedzeń rady pedagogicznej..

Powitanie i przedstawienie porządku zebrania, 2.

Andrzejak Grzegorz 4.. Byłam wtedy nowym nauczycielem w szkole i dosyć "świeżym" nauczycielem w ogóle.. Czego potrzebują przedszkolaki?1.. Jego celem jest relacja z przebiegu określonego spotkania, zwykle jednak najpierw sporządza się notatki, a dopiero potem na ich podstawie tworzy się właściwą, formalną treść.Protokół z zebrania z rodzicami.. w siedzibie Przedszkola stawili się: 1.. Jeśli mówcy zostaną zaproszeni na spotkanie, na przykład urzędnicy, ich nazwiska, imiona oraz nazwiska i stanowisko patronimiczne zostaną zapisane w protokole w całości, bez skrótów.. Dumkiewicz - Sikora Anna 8.Instrukcje 1 W protokole odnotowano datę spotkania rodziców.. Zarówno nauczyciel, jak i dyrektor musi przemyśleć poruszane tematy, ustalić sobie plan i cel zebrania.. Jak już zostało wspomniane, sukces realizacji zebrania z pracownikami zależy od jego odpowiedniego przygotowania.. Protokół sporządza się zgodnie z poniższymi zasadami: a) tytuł: nazwę rady np: Protokół Nr .. z zebrania Rady Pedagogicznej .W związku z tym, warto odpowiednio przygotować się do spotkania z rodzicami.. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA Z RODZICAMI w dniu 4.09.2012r.. W dniu 18.09.2013r.. Nr 13/15/06/2011 Należy dokonać zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania z zachowania.. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr.1..

3.Poznanie organizacji pracy - ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu … kolejność protokołów numeruje się cyfrą arabską łamaną przez rok szkolny lub .Ramowy porządek zebrania w sprawie klasyfikacji - propozycja 1.. Mimo sumiennych przygotowań, w głowie kłębiło mi się mnóstwo myśli i wątpliwości.. Klasyfikowanie - I okres 2009/10, w tym uzasadnienie ocen ndst.. Wnioski, tak jak uchwały są .Rozwiązania organizacyjne dla rady pedagogicznej na nowy rok szkolny.. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.. Grupa IV 4 - 5 latki Nauczyciele: mgr Agnieszka Jędrusik; lic. Izabela Piłat Plan zebrania: 1.Powitanie rodziców przez nauczycieli.. Proponuję przygotować protokół z miejscami do wypełnienia, zgodny z planem naszego zebrania.. Żaden inny przepis nie dotyczy protokołów z zebrań rady.protokół powinien zawierać: 1. tytuł, datę, rodzaj zebrania, 2. stwierdzenie stanu obecności (quorum), 3. porządek obrad, 4. przebieg obrad przedstawiony w punktach zgodnych z numeracją porządku obrad, 5. podjęte uchwały oraz sposób ich podejmowania,Delegatura w Siedlcach • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646 ze zm.) zmiany w r. 2019 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 .Zebranie z pracownikami - przygotowanie..

Protokół z zebrania Klasy ...Protokół z zebrania z rodzicami w przedszkolu po I semestrze.

Jednocześnie ustawa wskazuje, że zasady funkcjonowania rady określa jej regulamin.. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. 3.W dalszej części protokołu należy opisać przebieg zebrania trzymając się podanego porządku.. Kochaoski Andrzej - ustępujący Przewodniczący RR 2. zubała Monika 3.. Opisując przebieg zebrania należy robić to zwięźle i przejrzyście, pamiętając o stosowaniu akapitów.. Przedstawienie wyników z przeprowadzonej obserwacji.. Wrześniowe spotkania z rodzicami nie zależą do najłatwiejszych ponieważ w tym czasie musimy przekazać rodzicom bardzo dużo informacji.. (od kl. 1-6 SP).PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA "TĘCZOWY ŚWIAT" W POZNANIU Z DNIA 18.09.2013R.. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w I półroczu roku szkolnego 2016 .Protokół z zebrania z rodzicami - GRUPA SÓWKI.. 02.09.2021- zebranie z rodzicami dzieci 6 letnich -godz 17.00.. Dobrze poprowadzone zebranie pozwala uniknąć nieporozumień, dlatego najważniejsze jest przygotowanie nauczyciela.Protokół z zebrania ogólnego rodziców odbytego w dniu 15.02.2017 r. Obecni: według załączonej listy Porządek zebrania: 1..

Czonkowie rady zobowił ązani są w terminiePierwsze zebranie z rodzicami w przedszkolu.

Wybór protokolanta.. Protokół likwidacji legitymacji i świadectw szkolnych - jak przygotować.ZEBRANIE Z RODZICAMI czyli kilka wskazówek na przeprowadzenie pierwszego spotkania z rodzicami nowych przedszkolaków i nie tylko.. Wrzesień to czas zebrań z rodzicami, czas który warto wykorzystać na przybliżenie funkcjonowania placówki, procedur, ale i przedstawienie nauczyciela prowadzącego grupę.. Poprawna forma to jedynie protokół czegoś, w przeciwieństwie do zwrotu sprawozdanie z czegoś, które jest poprawne.Zatem można napisać sprawozdanie z zebrania, ale już tylko można sporządzić protokół zebrania.. Jest to niezwykle istotna, a jednocześnie trudna kwestia.. Powitanie rodziców przez nauczycielkę, panią Dorotę Sikora.. Jak ułatwić mu pracę i mieć pewność, że wszystko zostało zapisane?. Zastanawiałam się, czy przekażę wszystkie istotne informacje, czy niechcący nie wprowadzę rodziców w błąd… Było tego znacznie więcej .W związku z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego 2021/2022 serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się w dniach: 01.09.2021- zebranie z rodzicami dzieci 3 letnich -godz 17.00.. (jeden z Rodziców, który zapisuje przebieg spotkania) Nie jest to konieczne, ale lepiej mieć spisane to co się działo jako "podkładkę" dla siebie w razie ewentualnych późniejszych roszczeń co do jakości przeprowadzonego zebrania lub podanych na nim informacji.. Wybór protokolanta.. Gotowy szablon do wydruku i edycji możecie pobrać poniżej: PROTOKÓŁ Z .opłaty za obiady (z góry, na początku miesiąca, należy poinformować sekretariat szkoły lub intendenta w przedszkolu o nieobecności dziecka celem uniknięcia naliczania opłat), zapisy na świetlicę, zasady zwalniania z zajęć w szkole oraz z zajęć w świetlicy, .. Przedstawienie realizacji podstawy programowej.. Powitanie, przedstawienie porządku posiedzenia.. Odwołanie od ustalonej oceny rocznej - czy należy zwołać radę pedagogiczną.. Pamiętaj, aby zanotować liczbę obecnych rodziców.. 2.Wpisanie się rodziców na listę obecności.. 2 Zapisz porządek obrad omówiony na spotkaniu w protokole z posiedzenia rodziców.W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm).. Placówka: Nauczyciele: Data zebrania: Temat zebrania: Zebranie organizacyjne (rok szkolny 20__/20__) Powitanie, przedstawienie nauczycieli.. Jak wiemy już z doświadczenia, niektóre zebrania z rodzicami nie należą do najłatwiejszych.Chyba nigdy nie zapomnę swojego pierwszego zebrania z rodzicami.. 07.09.2021-zebranie z rodzicami dzieci 4 letnich -godz 17.00.Jak napisać protokół?. Wybór protokolanta.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Plik protokol z zebrania 1 1.DOC na koncie użytkownika anabbel1 • folder Przedszkole dokumenty • Data dodania: 12 wrz 2012.. Protokół.. 4.Plan współpracy z rodzicami 5.Zapoznanie rodziców z programem wybranym do pracy w .Chętny rodzic powinien zawrzeć w protokole wszystkie postanowienia, które zapadły na radzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt