Urząd skarbowy rzeszów druki do pobrania

Pobierz

Zmiana właściwości (plik otwiera dokument w nowym oknie) .. 2021 r. Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.. Aby pobrać darmowy program do rozliczania PIT-ów, kliknij: Pobierz program do rozliczenia PIT 2016. pdf (66 KB)Sprawy karne skarbowe; Mandaty; Stan spraw; Pliki do pobrania; Dostępność; Informacje dla osób niesłyszących w języku migowym; Deklaracja dostępności; Zasady udostępniania informacji publicznej; Centrum obsługiSprawy karne skarbowe; Mandaty; Stan spraw; Pliki do pobrania; Dostępność; Informacje dla osób niesłyszących w języku migowym; Deklaracja dostępności; Zasady udostępniania informacji publicznej; Centrum obsługiWniosek do Urzędu Skarbowego o rozłożenie na raty zaległości podatkowej powstałej z tytułu niezapłacenia należnego podatku wraz z odsetkami.. Pliki do pobrania; Jak załatwić sprawę w urzędzie; Umów wizytę w urzędzie skarbowym; Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw; Rejestracja podatników; Kaucja gwarancyjna;Pliki do pobrania.. Rejestr zgłoszeń budowy obiektów z projektem budowlanym.. Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.. Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu.. Jest kilka rodzajów druku SD..

pdf ( 71 KB )Pliki do pobrania.

Strona główna.. Wniosek o ulgę w spłacie (plik pdf 515 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (plik pdf 505 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (działalność) (plik pdf 600 KB) Oświadczenie o pomocy publicznej (plik pdf 533 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (bez działalności) (plik pdf 508 KB)Zawiadomienie o dokonanym spisie z natury (plik pdf 287 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu (plik pdf 154 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis przez zakład pracy chronionej (ZPCHR) (plik pdf 111 KB)Druki do pobrania.. Jest kilka rodzajów druku SD.. Partnerami.Sprawy karne skarbowe; Mandaty; Stan spraw; Pliki do pobrania; Dostępność; Informacje dla osób niesłyszących w języku migowym; Deklaracja dostępności; Zasady udostępniania informacji publicznej; Centrum obsługiWniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) - CFR-1 (plik pdf 431 KB) Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (plik pdf 345 KB) Wniosek o przeksięgowanie mylnie dokonanej wpłaty (plik pdf 343 KB)Druki do pobrania.. SD-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowychZaświadczenia..

A A A.Pliki do pobrania.

wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych CFR-1.. Źródło: Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu/do świadczeń rodzinnych i innych (link otwiera dokument w nowym oknie) pdf 210.PCC-3 (5) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz przeznaczony dla czynności .. Wypełnij.. Źródło: Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie.. Otwarte konkursy z zakresu ochrony praw konsumentów.. Program do wypełniania druków PIT pozwala również na bezpośrednie wysyłanie e-deklaracji do urzędu skarbowego.. Urząd Miasta Rzeszowa.. Druk PCC-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania .Wniosek w sprawie zarachowania nadplaty lub zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (link otwieradokument w nowym oknie) .pdf ( 39 KB ) Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawow skarbowych (link otwieradokument w nowym oknie) .pdf ( 27 KB )Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszów - DRUKI DO POBRANIA.. Najnowsza wersja formularza PCC-3 (5) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Formularz PCC-3 składają podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych..

Pliki do pobrania.

Jak uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego przez ePuap - krok po kroku .. Więcej dokumentów w dziale Urząd Skarbowy - wnioski.. Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania .Wzory pism do pobrania w wersji edytowalnej: Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis; Pismo o zwrot nadpłaty w kasie lub adres (adres inny niż zgłoszony w US) Pismo w sprawie błędnie opisanej wpłaty; Pismo w sprawie zaliczenia nadpłaty/zwrotu/wpłaty na poczet zaległości, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowychWniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (197 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązania podatkowego, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (264 KB)Files to download.. Wydziały Urzędu Miasta.. DRUKI DO POBRANIA.. Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń.. pdf ( 51 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach / stwierdzającego stan zaległości (link otwiera formularz w nowym oknie)..

wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu, przychodu ...Pliki do pobrania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik PDF 370.0 KB); Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (plik PDF 157.0 KB);Druki do pobrania.. doc (528KB) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (link otwiera dokument w nowym oknie).. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik pdf 381 KB) Wniosek wydanie zaświadczenia dotyczącego spadku / darowizny / nieodpłatnego zniesienia współwłasności / zasiedzenia (plik doc 107 KB) Wniosek o wydanie .Druki do pobrania.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (6 MB ) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej.pdf ( 519 KB )Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu; Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu; Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu; .. pdf ( 156 KB ) Wniosek o ulgę spłacie zobowiązań podatkowych COVID-19 (link otwiera .Formularze wniosków o wydanie zaświadczenia.. pdf (80 KB) Potwierdzenia nadania numeru NIP (plik otwiera dokument w nowym oknie) .. wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości w podatkach.. Wnioski różne.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.. pdf (93 KB) Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług (plik otwiera dokument w nowym oknie) .. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu / innego (link otwiera formularz w nowym oknie).. pdf (165 KB) Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych.Wniosek o wypis z rejestru zastawów skarbowych F-014 (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (29 KB) Wniosek o wydanie poświadczonej za zgodnością z oryginałem kserokopii dokumentów F-015 (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf (30 KB)SD Druk do pobrania Tutaj pobierzesz druki zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (darowizny i spadki).. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości (link otwiera dokument w nowym oknie) pdf 363 KB.. Reklama: Sprawozdania finansowe firm - fotokopie bilansu, rachunku wyników i raportu z AKT KRS.Upoważnienie do odbioru zaświadczenia 399 pobrań Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweSD Druk do pobrania Tutaj pobierzesz druki zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (darowizny i spadki).. F_042 (link otwiera dokument w nowym oknie) .. Opis wymagań, co do uzasadnienia tego wniosku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt