Polski związek działkowców deklaracja członkowska

Pobierz

Nazwa:.. ROD "Pod Borem" w Prądocinie jest jednostką organizacyjną ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego "Polski Związek Działkowców" z siedziba w Warszawie.. Siedziba: .POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 1.. Deklaracja ubiegającego się o członkostwoNowy wzór deklaracji członkowskiej PZD.. Deklaracja ubiegającego się o członkostwo Zwracam się o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie.. Deklaracja ubiegającego się o członkostwo2.. Zobowiązuję się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD, regulaminu ROD oraz innych przepisów związkowych PZD.POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW.. 10 lipca 2021.. Deklaracja ubiegającego się o członkostwoDeklaracja ubiegającego się o członkostwo Zwracam się o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie.. CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO.. Dane ubiegającego się członkostwo wspierające.. Rodzinnym Ogrodem Działkowym zarządza stowarzyszenie ogrodowe.. Dane ubiegającego się o członkostwo Nazwisko Imię /imiona ` Adres zamieszkania Adres do korespondencji [jeżeli jest inny niż zamieszkania] Numer PESEL Nr telefonu** Adres e-mail** 2. wniosek działkowca do zarządu ROD o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki..

deklaracja członkowska.

Deklaracja ubiegającego się o członkostwoWzór deklaracji członkowskiej - 23.03.2018.POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 1.. Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. "ROD 40-lecia PZD" - 27.09.2021.Deklaracja ubiegającego się o członkostwo Zwracam się o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców z/s w Warszawie.. Dane ubiegającego się o członkostwo: Nazwisko Imię/imiona Miejsce urodzenia Data urodzenia ` Adres zamieszkania Adres do korespondencji jeżeli inny niż zamieszkania Numer PESEL Nr dowodu osobistego Nr telefonu Adres e-mail 2. wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej.. POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 1.. Dane ubiegającego się o członkostwo Nazwisko Imię/imiona ` Adres zamieszkania Adres do korespondencji J .. Zobowiązuję się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD, regulaminu ROD oraz innych przepisów związkowych PZD.Deklaracja ubiegającego się o członkostwo Zwracam się o przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców z/s w Warszawie.. Aby pobrać nowy wzór deklaracji członkowskiej PZD wprowadzonej Uchwałą nr 71/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji członkowskiej Polskiego Związku Działkowców.WZORY DOKUMENTÓW DLA DZIAŁKOWCÓW I ZARZĄDÓW..

Deklaracja ubiegającego się o członkostwoDeklaracja członkowska PZD nowy wzór deklaracji wprowadzony w marcu 2018 r. ...

Dane ubiegającego się o członkostwo Nazwisko Imię/imiona Miejsce urodzenia Data urodzenia ` Adres zamieszkania Adres do korespondencji jeżeli inny niż zamieszkania Numer PESEL Nr dowodu osobistego Nr telefonu Adres e-mail (wypełnij czytelnie) 2.POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 1.Dane ubiegającego się o członkostwo Nazwisko Imię/imiona Miejsce urodzenia Data urodzenia ` Adres zamieszkania Adres do korespondencji jeżeli inny niż zamieszkania Numer PESEL Nr dowodu osobistego Nr telefonu Adres e‐mail 2.Deklaracja ubiegającego się o członkostwoPOLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 1. oświadczenie o wstapieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku Dane ubiegającego się o członkostwo Nazwisko Imię/imiona ` Adres zamieszkania Adres do korespondencji [jeżeli jest inny niż zamieszkania] Numer PESEL Nr telefonu** Adres e-mail** 2.. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.. Zobowiązuję się przestrzegad przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD, regulaminu ROD oraz innych przepisów związkowych PZD.POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt