Deklaracja przystąpienia do pkzp wzór

Pobierz

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWAWniosek o udzielenie pożyczki z PKZP (pdf) Deklaracja przystapienia do Kasy Zapomogowo Pożyczkowej (doc) Deklaracja przystapienia do Kasy Zapomogowo Pożyczkowej (pdf) Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów (doc)1 Forma pisemna - zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (np. deklaracji, wniosku).. Emeryci i renciści; Księgowe; PLANY; Pomoc zdrowotna - nauczycieli; Stypendia; Środki trwałe; DBFO; Zam.. Zobowiązanie o pozostaniu w PKZP (dotyczy członków przechodzących na emeryturę)Załączniki do Regulaminu: 1.Wzór wniosku o udzielenie pożyczki.. "Jestem świadoma/świadomy że dane osobowe podaję dobrowolnie a podanie ich jest konieczne w celu przystąpienia do PKZP, oraz ubiegania się o udzielenie pożyczki.. Powyższy dokument jest aktualnie obowiązującym wzorem Wniosku o udzielenie pożyczki w PKZP.. przyjęto w poczet członków PKZP z dniem"Title: DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PKZP Author: Małgorzata Bawołek Last modified by: sp Created Date: 2/25/2010 10:02:00 AM Company: CTI, UŚ Other titles[wzór] - Deklaracja dotycząca finansowania wpłat do PPK w szczególnych sytuacjachKLIKNIJ TUTAJ by otworzyć wzór (do wydruku) Deklaracji przystąpienia do PKZP Powyższe dokumenty są aktualnie obowiązującymi wzorami Deklaracji przystąpienia do PKZP..

2.Wzór deklaracji przystąpienia do PKZP.

umowy o pracę Dane osobowe Decyzja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od ukarania pracownika Deklaracja członkowska Deklaracja przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej .Dalsze dokumenty niezbędne do założenia kasy to protokół z założenia PKZP podpisany przez wszystkich obecnych, kartę wzorów podpisów członków zarządu, komisji rewizyjnej oraz księgowej, która będzie miała dostęp do konta PKZP; umowa pomiędzy zakładem pracy a PKZP określająca szczegółowe zasady współpracy i wskazujące: księgową, osobę do kontaktu z działu kadr (dokonującej potrąceń w listach płac) oraz osobę do obsługi prawnej; wzór wniosku o pożyczkę .wniosku o skreślenie, wniosku o zwrot 50% wkładów.. 3.Wzór wniosku o skreślenie z listy członków.Wzór deklaracji przystąpienia do PKZP Wniosek o udzielenie pożyczki60.50 KB Powyższy dokument jest aktualnie obowiązującym wzorem Wniosku o udzielenie pożyczki w PKZP.w deklaracji przystąpienia do PKZP jest taki zapis "Uchwałą Zarządu PKZP dnia: ……………………………….. Zgoda ta obowiązuje przez cały czas trwania członkowstwa; 5. przyjmuję do wiadomości, że wycofanie przeze mnie zgody na potrącenie mi .Deklaracja przystąpienia do PKZP Nazwa zakładu pracy Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków PKZP "OŚWIATA" ul. Grochowska 262..

Jednocześnie oświadczam, że : 1.Wzór deklaracji przystąpienia do PKZP.

W związku z likwidają obrotów gotówkowych w kasie PKZP przez Zarząd, zobowiązuje się członków, którzy samodzielnie rozliczają się wobec kasy do dokonywania wpłat na rachunek bankowy PKZP: 73 7067 0000.. Aktualne; Archiwalne; Plan postepowań; Nabór; RODO; BIPDeklaracja przystąpienia do PKZP Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków PKZP przy CUW w Mławie, ul. Plac 1 Maja 6. .. Pełnomocnika PKZP do Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować listownie na adres: ul. O PKZP; Przystąpienie do PKZP; Wniosek o pożyczkę; Wystąpienie z PKZP; Kontakt; Do pobrania.. Wniosek o udzielenie pożyczki 60.50 KB.. Powyższy dokument jest aktualnie obowiązującym wzorem Wniosku o udzielenie pożyczki w PKZP.. publiczne.. Powyższe dokumenty są aktualnie obowiązującymi wzorami Deklaracji .DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PKZP Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (zwaną dalej PKZP).. Polityka prywatności.. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PKZP.. Zgoda ta obowiązuje przez cały czas trwania członkowstwa.. Raport o przydzielenie pożyczki uzupełniającej.. Wniosek o udzielenie pożyczki 60.50 KB..

Deklaracja przystąpienia do PKZP 36.00 KB by otworzyć wzór (do wydruku) Deklaracji przystąpienia do PKZP.

Jednocześnie oświadczam, że: 1) będę ściśle przestrzegać przepisów obowiązującego Statutu PKZP, który jest mi znany, Uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz postanowień władz PKZP,Pliki do pobrania i wydrukowania Wniosek o udzielenie pożyczki uzupełniającej - ratalnej - krótkoterminowej Deklaracja przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UJDeklaracja przystąpienia do PKZP przy KWP we Wrocławiu: Wniosek o udzielenie pożyczki (druk dwustronny) Wystąpienie o zmianę wysokości składki miesięcznej PKZP.. Bankowa 12 40 .i upoważniam Zarząd PKZP do bezpośredniego podejmowania tych należności w zakładzie pracy.. Politechnika Białostocka.. Santander Bank Polska S.A.Deklaracja przystąpienia do PKZP w PB (DOC, 33 KB) Wniosek o udzielenie pożyczki - ratalnej (DOC, 43 KB) Wniosek o udzielenie pożyczki - ratalnej (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 29 KB) Redakcja serwisu www.. 6.Deklaracja przystąpienia do PKZP Symbol: DP-6: Format: A6: Rodzaj papieru: OFFSET: Typ: Bloczek: Ilość stron: 80 kartek: Cena: 2,50 zł: Wzór: Wzór do pobrania: Zamówienie: Zamówienie do pobraniaDeklaracja przystąpienia do PKZP Aktualizacja deklaracji przystąpienia do PKZP (dla dotychczasowych członków) Wniosek o udzielenie pożyczki Wniosek o skreślenie z listy członków PKZP Zgoda na przetwarzanie danych osobowychWzór deklaracji przystąpienia do PKZP Wzór wniosku o udzielenie pożyczki Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o udzielenie pożyczek długoterminowych, krótkoterminowych oraz zapomóg w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.W dniu podpisania niniejszej deklaracji przystąpienia nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych oraz nie uznano w stosunku do mnie niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu.Deklaracja przystąpienia do PKZP ..

Deklaracja przystąpienia do PKZP: 2019-03-29: Deklaracja przystąpienia do PKZP: ...Wzór deklaracji przystąpienia do PKZP.

Autor: PKZPdeklaracja przystąpienia do PKZP; pdf, xls: wniosek o udzielenie pożyczki; pdf, xls : skreś lenie z PKZP i zwrot wkładów, przeksięgowanie, częściowy zwrot wkładów; pdf, xls: podanie o zapomogę; pdf, xls: statut pkzp 2019 : regulamin przyznawania pożyczek 2019Przyjmując nowego członka do PKZP należy odebrać od niego oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych potrzebnych do prowadzenia wszelkich spraw dotyczących jego członkostwa w ramach w PKZP oraz samej działalności PKZP.PKZP.. Deklaracja dostępności..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt