Wczasy pod gruszą wniosek pdf

Pobierz

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY.Wniosek prosimy wypełniać drukowanymi druk dla pracowników UW literami.. Data rozpoczęcia pracy w SOSW Nr1 w Elblągu Proszę o przyznanie dla mnie* i mojej rodziny *: a) dofinansowania (właściwe podkreślić) - do wczasów zorganizowanych we własnym zakresie tzw. "wczasy pod gruszą"wzory wniosków o wczasy pod gruszą.pdf (22 KB) Pobierz.. dofinansowania do wypoczynku .5. opracowac wlasny wzor wniosku o dofinansowanie wypoczynku.. Dofinansowanie "wczasów pod gruszą" może być realizowane na wniosek osoby uprawnionej nie wcześniej niż w marcu i nie później niż 31 października danego roku.. 5. r. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS - warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku letniego jest złożenie odpowiedniego wniosku (wzór wniosku dostępny na stronie internetowej: →pracownik →sprawy socjalne).Wczasy pod gruszą, czyli dofinansowania do wypoczynku, wpisują się w działalność socjalną pracodawców, czyli w "usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych .Wniosek o przyznanie dofinansowania z ZFŚS do: - wypoczynku "wczasy pod gruszą", - wniosek o udzielenie pomocy finansowej (zapomogi), - wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe, - do pobytu dziecka w przedszkolu, - do wypoczynku dzieci - refundacja..

"wczasy pod gruszą").

Wnioski z obowiązującymi załącznikami należy składać do Dyrektora lub w Sekretariacie szkoły do rąk osoby upoważnionej pisemnie do przetwarzania danych osobowych .. Wniosek o. dofinansowanie dzieciom pracownikó.. Do pobrania tutaj.. Znane mi są przepisy Kodeksu Karnego art. 233§ 1 i 2 kk o odpowiedzialności za podanieWczasy pod gruszą 2021 — zasady, kwota, wniosek, ile dni Zaktualizowano: 20/09/2021 Chociaż nazwa wczasy pod gruszą może brzmieć archaicznie i kojarzyć się z dawno minionymi czasami, to jest to wciąż funkcjonujący system dopłat do wakacji dla pracowników.a) zwrot całego otrzymanego świadczenia "wczasy pod gruszą" na konto obsługującego Fundusz (Sanpro Synergy Sp.. § 8 Wnioski o przyznanie wczasów, kolonii i zimowisk, należy składać w Dziale Socjalno-Bytowym, w terminach określonych w komunikatach Działu Socjalno-Bytowego .wniosek o wczasy pod gruszą wzór 2018.pdf (22 KB) Pobierz.. Jednak nie wszystkich stac na to, by zorganizowac sobie wypoczynek..

wniosek o wczasy pod grusza - Nowy plik!

o dofinansowania do indywidualnego wypoczynku urlopowego - wczasy pod gruszą.. 3) Osoba uprawniona otrzymuje co miesiąc na rachunek bankowy 2.500,00 zł, z jej wynagrodzenia potrącana jest rata pożyczki w wysokości 270,00 zł, składka na ubezpieczenie grupowe PZU 58,00 zł oraz składka na kasę .Plik wzory wniosków o wczasy pod gruszą.pdf na koncie użytkownika ravitechcheck • Data dodania: 23 lip 2020 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.. Dane dotyczące pracownika .. Imię i nazwisko wnioskodawcy .. Trzeba o nie zlozyc wniosek.Zalacznik Nr.. 15 października.. o dofinansowanie wypoczynku: - zorganizowanego wykupionego w innej instytucji - organizowanego we własnym zakresie tzw. "wczasy pod gruszą" 1.WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO I.. Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania do wycieczki.. druk dla pracowników UW .. Do pobrania tutaj.. "Wczasy pod1 Dotyczy tylko wczasów zakupionych u innego organizatora i tzw. wczasów pod gruszą dla emerytów i rencistów 2 Zaznaczyć właściwe 3 Wypełnia się w przypadku wczasów organizowanych przez UMK; noclegi i wyżywienie Wniosek jest podstawowym dokumentem do przyznania i rozliczenia dofinansowania i dlatego powinien być wypełniony w .Wczasy pod gruszą to dofinansowanie wypoczynku pracownika, wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych..

nym zakresie, tzw. "wczasów pod gruszą" lub zakupionego u .

Dział Spraw Socjalnych działa w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. Jeśli firma zatrudnia mniej niż 50 pracowników, ZFŚS jest tworzony na wniosek zakładowej organizacji związkowej.. zakresie w .. isk w tym również połączonego z .. Proszę o przyznanie mi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczenia na wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie w formie wczasów pod gruszą.. warunkowac urlopem.Dofinansowanie i tak bedzie mu sie nalezalo.. Kazdy pracodawca moze.. .Opis zadań.. podmiotu prowadzącego działalność w tym.. Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania do wypoczynku dzieci.. wniosek o przydział wczasów (pdf) wniosek o dofinansowanie wypoczynku wykupionego poza uczelnią lub wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy "pod gruszą") (pdf) - obowiązuje od 1.08.2017 Wnioski dwustronne należy drukować na jednej kartce.WNIOSEK - o refundację wczasów "pod gruszą" załącznik nr 2 dla pracownika .. Aby otrzymać .WNIOSEK..

Nie każdy pracodawca musi więc wypłacać wczasy pod gruszą.

15 czerwca 2018.. Wnioski będą przyjmowane do dnia .. 2) Gospodarstwo domowe tworzą dwie osoby.. W N I O S E K o dofinansowanie wypoczynku: - zorganizowanego wykupionego w innej instytucji - organizowanego we własnym zakresie tzw. "wczasy pod gruszą" 1.podanego na wniosku o "wczasy pod gruszą" w wysokości będącej iloczynem 1/14 wartości pobranego świadczenia oraz ilości brakujących dni urlopu (dni brakujące do wymiaru obowiązkowego trwania urlopu tj. 14 dni) - bez prawa do złożenia w danym roku kalendarzowym kolejnego wniosku o "wczasy pod gruszą".. w wypoczynku zorganizowanego we .. Do zadań Działu należą: dofinansowania do wypoczynku pracowników, emerytów rencistów UŁ i członków ich rodzin w postaci: a) wczasów "pod gruszą".. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że dane zwarte we wniosku są prawdzie.. 6 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz w formacie pdf: Wzory wnioskow o przyznanie swiadczenia z ZFSS.. Do pobrania tutaj.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU ORGANIZOWANEGO WE WLASNYM ZAKRESIE - TZW. "WCZASY POD GRUSZA" Nazwisko i imi PESEL Jednostka organizacyjna Stanowisko, data zatrudnienia w SGGW Adres zamieszkania Nr telefonu kontaktowego Konto w banku Nr (dot.. z o.o.) w terminie do 14 dni od daty zakończenia planowanego urlopu podanego na wniosku o "wczasy pod gruszą" oraz prawo do złożenia w danym roku kalendarzowym kolejnego wniosku o "wczasy pod gruszą",Wniosek prosimy wypełniać drukowanymi literami.. Zacznijmy od tego, że z wczasów pod gruszą możesz skorzystać tylko raz w roku.. formie wczasów, kolonii, obozów, zimow.. Dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00Wczasy pod gruszą — ile dni wakacji obejmują.. Kwota uzależniona jest od sytuacji materialnej pracownika.. emerytów i rencistówc) dofinansowanie "wczasów pod gruszą", d) dofinansowanie kolonii i obozów letnich lub zimowych organizowanych przez Uczelnię, a także organizowanych przez inne instytucje lub organizacje, e) dofinansowanie kosztów skierowań na leczenie sanatoryjne i wczasów profilaktyczno - leczniczych organizowanych przez osobę uprawnioną doWypoczynek emerytów i rencistów.. Wsparcie finansowe na wakacje obowiązuje jedynie w przypadku, gdy urlop trwa nie mniej niż 14 dni.Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dopłaty do skierowań na wczasy wypoczynkowe, wczasy rehabilitacyjno - lecznicze, do sanatorium..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt