Druk zus zza jak wypełnić

Pobierz

Formularz ten składa się z 12 części: Dane organizacyjne - w tej części wypełnia się tylko jedno z pól O1 lub O2.Jak wypełniać formularz ZUS ZZA?. W przypadku wypełniania druku ZZA z powodu zatrudnienia na etacie, musimy tutaj podać jeden z dwóch kodów - w zależności od tego, czy spełnia się warunki do płacenia małego ZUS-u (to te same warunki, co przy uldze na start): 0510 - gdy nie masz prawa do małego ZUS-u, 0570 - gdy masz prawo do małego ZUS-u.Blok I ZUS ZZA powinien być zawsze wypełniony, jednak powinno być wypełnione tylko jedno z pól.. Wniosek należy wypełniać czytelnymi, wielkimi literami.. » Od 16 maja zmiany w ZUS ZUA i ZUS ZZA.. * *Instrukcja wypełniania druku ZUS ZUA (kliknij, aby pobrać formularz) Część I W tej części płatnik zaznacza, czy dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia siebie lub pracownika, czy zmienia lub koryguje poprzednią deklarację.Poradnik dotyczy zasad wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym ZUS RZA i ZUS RSA.. Co innego gdy zaistnieje potrzeba zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, wówczas należy złożyć w oddziale ZUS formularz ZUS ZIUA.. Druk ZUS ZZA jest podzielony na 12 obszarów.. Aby dokładnie omówić temat wezmę pod uwagę cztery sytuacje.. fillup - formalności wypełnione.. Nie rozpędzaj się jednak.. Przedsiębiorca powinien złożyć druk ZUS ZUA / ZUA ZZA zarówno wtedy, gdy sam stwierdzi nieprawidłowość jak i wówczas, gdy otrzyma odpowiednie zawiadomienie z ZUS-u.W polu 01 - należy wpisać numer rachunku bankowego płatnika, który stanowi ciąg cyfr bez żadnych przerw i znaków..

ZUS ZZA - jak wypełnić?

W tym drugim przypadku, możesz dołączyć go do wniosku o rejestrację w CEIDG albo wypełnić i przesłać przez prowadzone przez ZUS systemy Płatnik albo e-Płatnik.- 675 zł - mały ZUS, - 2 859 zł - duży ZUS.. deklaracje, umowy i wzory pism, które wypełnisz online .. W przypadku pierwszego zgłoszenia ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - w polu 01 należy wpisać "X".W przypadku wypełniania druku ZZA z powodu zatrudnienia na etacie, musimy tutaj podać jeden z dwóch kodów - w zależności od tego, czy spełnia się warunki do płacenia małego ZUS-u (to te same warunki, co przy uldze na start): 05 10 0 0 - gdy nie masz prawa do małego ZUS-u, 05 70 0 0 - gdy masz prawo do małego ZUS-u.Jak wypełnić ZUS ZZA online?. Formularz ZUS ZZA należy wypełnić w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej zgłoszonych na formularzu ZUS ZZA.Dane Identyfikacyjne Osoby Zgłaszanej do Ubezpieczenia wypełnij dokładnie tak samo jak sekcję poprzednią..

Dane organizacyjne Pole 01 - wpisuje się znak X, jeśli celem ...Jak poprawnie wypełnić dokument ZUS ZZA?

Druk należy założyć w celu zgłoszenia do ubezpieczeń nowego pracownika lub siebie (osoby prowadzące działalność gospodarczą) oraz w przypadku konieczności zgłoszenia jakiejś zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej.. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest równa dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego czy przysługuje im preferencyjny ZUS czy nie, a jej wartość w 2019 roku to 3 803,56 zł.. W poprzednim artykule opisywałam zastosowanie druku ZUS ZZA.. Co się zmieni i jak wypełniać nowe druki?Formularz Zgłoszenia do Ubezpieczenia Zdrowotnego (ZZA) muszą złożyć w ZUS wszyscy przedsiębiorcy - nawet ci, którzy wykonują działalność gospodarczą, będąc Jak wypełnić druk ZUS ZZA?Formularz ZUS ZZA wypełnia się, aby zgłosić: do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubez-pieczeniu zdrowotnemu, zmianę lub korekt ę danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfi kacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA oraz korekty kodu tytułu ubezpieczenia idatyPola 07-09 - wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną: w polu 07 - wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską), w polu 08 - wpisz pierwsze imię płatnika składek, w polu 09 - wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień / miesiąc / rok).Instrukcja wypełniania druku ZUS ZZA (kliknij, aby pobrać formularz) Zgłoszenie rozpoczyna się od zaznaczenia, czy jest ono dokonywane po raz pierwszy, czy stanowi korektę wcześniej złożonego dokumentu.Zasady wypełniania deklaracji ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenia zmiany danych Jak wypełnić deklarację ZUS ZZA Skocz do głównej treści stronyPodpowiadamy, jak go wypełnić..

Część rubryk posiada adnotacje informacyjne, które ułatwiają proces wypełniania czterostronicowego pisma.ZUS ZUA - jak wypełnić?

Dowiedz się, w jakich okolicznościach należy złożyć te formularze i jak to zrobić, aby Zakład .. A do czego służy druk ZUS ZCNA?. W polu 01 - wpisujemy, obowiązujący w danym okresie, sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczeniaZUS ZUA.. Formularz ZUS ZZA należy wypełnić w celu zgłoszenia: do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego .Część II formularza rejestracyjnego ZUS ZUA należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek - dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.Chcąc zgłosić płatnika do ubezpieczenia, należy wypełnić specjalny formularz ZUS ZUA.. Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek.. Obowiązkiem płatnika jest wypełnienie wyznaczonych pól, czego dokonać może komputerowo, na maszynie lub odręcznie, pamiętając o zastosowaniu dużych, drukowanych liter oraz czarnego lub niebieskiego koloru.. Rozpatrzmy cztery przypadki, w których ubezpieczony tylko składkę zdrowotną musi opłacać obowiązkowo .W przypadku konieczności aktualizacji zgłoszonych wcześniej danych lub ich skorygowania używany tych samych formularzy, czyli deklaracji ZUS ZUA lub ZUS ZZA.. Sam sprawdź, dowiedz się jak .listownie, wysyłając poprawnie wypełniony wniosek do placówki ZUS-u..

W polu 02 - jeżeli płatnik posiada inne niż wymieniony w polu 01 rachunki bankowe, należy wpisać "X" i wypełnić formularz ZUS ZBA.

Formularz ZZA znaleźć można na platformie urzędu online.. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego posłużymy się drukiem ZZA.. Zanim wypełnisz Dane Ewidencyjne Osoby Zgłaszanej do Ubezpieczenia, zwróć uwagę na to, że pierwsza rubryka w tej sekcji wymaga wpisania Twojego DRUGIEGO (a nie pierwszego) imienia (o ile takie masz).Wykaz tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego uniemożliwiających opłacanie składek przez ZUS za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem Jak wypełnić OŚWIADCZENIE/ ZMIANĘ OŚWIADCZENIAOd 16 maja, aby prawidłowo wypełnić druki ZUS ZZA i ZUS ZUA będzie trzeba wskazać w nich kod zawodu pracownika (ubezpieczonego), którego dotyczy druk.. W tym opracowaniu skupię się na samym formularzu.. Formularz ZUS ZZA należy złożyć w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia lub w ciągu 7 dni od zaistnienia zmian w danych osobowych ubezpieczonego.. Formularz ZUS ZUA składa się z dwóch stron.. Pozostałą cześć formularza stanowią dane adresowe.Wypełnij online druk ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Druk - ZUS ZZA - 30 dni za darmo - sprawdź!. Jeśli sekcja wymaga zaznaczenia jednej z wielu opcji, zakreślamy poprawną poprzez wstawienie znaku X..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt