Konsekwencje nie podpisania aneksu do umowy o pracę

Pobierz

Pracodawca nie ma więc możliwości jednostronnie zmienić umowy z pracownikiem w ramach porozumienia zmieniającego, nawet jeśli zmiany miałyby być korzystne dla pracownika.. Pracownik ma prawo nie zgodzić się na zmiany wprowadzane do postanowień umowy o pracę, nawet wówczas, gdy są one dla niego korzystne.. Pracodawca musi mieć pisemne, wyraźne potwierdzenie tego, że dana osoba z nowymi warunkami się zapoznał i wyraża na nie zgodę.. Przykładową sytuacją może być odmowa podpisania aneksu, który podwyższa wynagrodzenie, przez co pracownik będzie zobowiązany do opłacania wyższego podatku dochodowego.Konsekwencje nieprzyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy i płacy.. Pracodawca w takiej sytuacji może dokonać tzw. wypowiedzenia zmieniającego.. Odprawa jest przywidziana dla pracowników którzy zostali zwolnieni z przyczyn po stronie pracodawcy (np. zmiana miejsca, pracy, zmiana systemu wynagrodzeń, zmiana warunków pracy, likwidacja stanowiska pracy).Nie można również nałożyć na pracownika w drodze aneksu dodatkowych obowiązków czy sankcji, których nie przewidują powszechne przepisy prawa pracy, na przykład skrócić okresu wypowiedzenia poniżej ustawowego minimum lub nie wyłączać prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.Jeśli podwładny wyrazi zgodę, aneks do umowy o pracę może zmienić praktycznie wszystkie warunki pracy i płacy, o ile nie będą one mniej korzystne niż aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy..

Aneks do umowy o pracę — kiedy się go stosuje.

§ zmuszenie do podpisania zwolnienia z pracy (odpowiedzi: 1) Witam Prosiłbym o poradę w następującej sprawie.. Pracownik musi również zgodzić się na zwiększenie wynagrodzenia.Kolejny aneks zwiększa wynagrodzenie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.. Niepodpisany aneks nie zmniejszał wynagrodzenia, tylko ustalał nową (wyższą niż wynikającą z umowy) kwotę wynagrodzenia, choć niższą niż w poprzednim okresie.. Jeżeli nie podpisze Pan aneksu, wówczas warunki umowy pozostaną bez zmian, w tym również miejsce wykonywania pracy.. Tak jak w przypadku aneksu do umowy, mieliśmy prawo nie podpisać go, tak tutaj sytuacja już się zmienia.Temat: Odmowa podpisania aneksu do umowy o pracę/wypowiedzenia.. W wyroku z dnia 19 lutego 1976 r.Temat: Konsekwencje nie podpisania aneksu do umowy Jeżeli tamte aneksy (porozumienia zmieniające) zmieniające wynagrodzenie były na jakiś czas określony, to teraz po zakończeniu okresu aneksu obowiązują wcześniejsze postanowienia umowy.. Mimo "podwyżki" całości pensji uważam, że aneks jest dla mnie niekorzystny ( nieadekwatność wynagrodzenia za zwiększoną odpowiedzialność, w tym dochodząca odpowiedzialność karna).RE: Nowy aneks do umowy o pracę Umowę za uprzedzeniem siedmiodniowym można rozwiązać do 2 miesięcy w przypadku gdy przejście na na innego pracodawcę nastąpiłO na podstawie art 23.1 KP Podobne wątki na Forum PrawnymPrawo do odmowy..

Do podpisania aneksu niezbędna jest wola obydwu stron, czyli pracodawcy i pracownika.

Od obowiązku tego istnieje jeden wyjątek .. Z całą pewnością nie obniżał wynagrodzenia ponieważ ono ustalone jest w umowie.Sąd Najwyższy w licznych orzeczeniach podkreślał, że uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z powołaniem się na odmowę akceptacji nowego (zmienionego) zakresu czynności, może stanowić jedynie odmowa przyjęcia i podpisania zakresu czynności ustalonego zgodnie z umową o pracę, niezmieniającego istotnych warunków pracy i/lub płacy (por. w szczególności wyroki: z dnia 7 listopada 1974 r., I PR 332/74, OSNCP 1975 nr 6, poz. 103; OSPiKA 1975 nr 9, poz .Pracownik ma prawo go nie podpisać, bez podania przyczyny.. Natomiast jeśli nie przystąpił on do pracy w terminie wynikającym z umowy o pracę ze swojej winy, to pracodawca jest uprawniony do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji.Jego zmiana wymaga przedłożenia pracownikowi aneksu do umowy, bez względu na to, czy jest związana z innymi zmianami, np. rodzaju pracy.. Ponadto za pomocą aneksu nie można wydłużać umowy na czas określony.W przypadku, gdy pracownik nie rozpoczął świadczenia pracy z przyczyn usprawiedliwionych, to pracodawca nie może stosować sankcji..

Teraz pytanie, co się dalej może stać, jeśli nie podpiszemy aneksu zaproponowanego przez pracodawcę ?

Mój ojciec, inżynier, 62 lata, pracujący 12 lat na stanowisku inspektor w wydziale gospodarki.Aneks do umowy o pracę nie może zawierać zapisów wprowadzających zmiany niezgodne z kodeksem pracy (np: brak dodatku za nadgodziny, skrócenie okresu wypowiedzenia, mniejszy wymiar urlopu)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt