Oświadczenie majątkowe bip kraków

Pobierz

Racławicka 56, 30-017 Kraków (sprawdź jak do nas dojechać) Telefon/Infolinia: 12 Fax: 12 E-mail: .. Roczne oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2020.. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.. W zakresie działalności samorządu powiatu obowiązek ten dotyczy:Od 2004 roku Województwo Małopolskie realizuje projekt, związany z usługą udostępniania i utrzymania stron podmiotowych BIP.. Infolinia o Funduszach Europejskich w Małopolsce: 12 .. z poważaniem, /-/ Barbara Skrabacz - Matusik.. Dane podstawowe Status prawny .. Onet.pl SympatiaProkuratura Jednostki podległe Prokuratura Regionalna w Krakowie Prokuratura Okręgowa w Krakowie Oświadczenia majątkowe sobota, 27 czerwca 2020 Oświadczenia majątkowe prokuratorów i asesorów za rok 2019 F aks: 47 83 52 607 (od 2 lipca 2020 roku tel: 47 83 51 254 / fax: 47 83 52 607 - zmiana wszystkich numerów telefonów do jednostek Policji garnizonu małopolskiego)oŚwiadczenie majĄtkowe wzÓr Poniżej będziemy publikować bieżące dane.. Komendant Komisariatu Policji w SłomnikachOświadczenia majątkowe Komendantów Komisariatów Policji w Krakowie Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym nakłada na policjantów ustawa o Policji (art. 62 ust..

Oświadczenie majątkowe.

Zastępca Dyrektora.Oświadczenie majątkowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Komendanta Głównego Policji Oświadczenia majątkowe Komendantów Powiatowych i Miejskich Policji województwa małopolskiego: Komendant Miejski Policji w Krakowie młodszy inspektor Zbigniew NOWAKOświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie publikuje się na stronie BIP Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca .Oświadczenie majątkowe szefa rządu według stanu na 31 grudnia 2018 r. opublikowano w BIP kancelarii premiera.. Szablon Podstawowy A 2018-08-29 09:44:54 0 2021-04-16 11:36:11 F 2021-04-16 0 Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 3 0 31312 Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 17580 Tomasz Karcz 2021-04-16 11:36:11 2021-04-16 11:49:44 347797 4 Władysław Zaliński - Radny Powiatu .stronach Biuletynu Informacji Publicznej przełożeni właściwi w sprawach osobowych..

Jarosław Pachut- oświadczenie majątkowe za rok 2020.

dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie nr konta: 37 2043 6050 3428 0001 .1 A N 0 2021-03-23 10:44:03 0 0 0 Article 0 index 0 351 63 9 01.. Regon Powiatu: 351554413.Oświadczenia majątkowe; Konsultacje społeczne; Zamówienia publiczne i ogłoszenia; Oferty pracy i praktyki; Jednostki organizacyjne; Przedmiotowe; Edukacja; Geodezja i kartografia; Polityka przestrzenna; Gospodarka i handel; Infrastruktura i transport; Kultura; Kultura fizyczna; Niepełnosprawność; Obywatel; Polityka społeczna; Pomoc społeczna; Rolnictwo; Środowisko; TurystykaNa podstawie artykułu 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym osoby pełniące funkcje publiczne są zobowiązane do złożenia w terminie do 30 kwietnia każdego roku oświadczeń o swoim stanie majątkowym.. Poniższy link pozwoli na przekierowanie do właściwej strony:Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.. W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies.. Wykaz obejmujący część.OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. (Woj. Małopolskie: 12, Powiat Krakowski: 1206) Regon Starostwa: 351554867.. Andrzej Łapiński: - oświadczenie majątkowe za rok 2019, - oświadczenie majątkowe za rok 2020.Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym nakłada na policjantów ustawa o Policji (art. 62 ust..

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

Na podstawie art. 24i ust.. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w polityce prywatności.Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.Telefon: 47 83 51 254 (Recepcja czynna w godz. 6.00 - 22.00).. Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej (dalej RSBIP) jest udostępniany bezpłatnie , dla różnych jednostek i podmiotów z terenu naszego województwa, które są zobowiązane do posiadania i prowadzenia własnej strony podmiotowej BIP.ul.. Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach.. 12 634 42 66, fax 12 633 52 94. e-mail: ..

Oświadczenie majątkowe za rok 2020: Komendant Komisariatu Policji w Czchowie - podinsp.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. Identyfikator TERYT: 1206. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaStarostwo Powiatowe w Krakowieal.. Komendant Komisariatu Policji w Skale.. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - nadinsp.. NIP Starostwa: 677 208 13 03.. Oświadczenie majątkowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Komendanta Głównego Policji Oświadczenia majątkowe Komendantów Powiatowych i Miejskich Policji województwa małopolskiego:- oświadczenie majątkowe za 2016 rok» - oświadczenie majątkowe za 2015 rok» - oświadczenie majątkowe za 2014 rok» - oświadczenie majątkowe za 2013 rok» Danuta Glinka-oświadczenie majątkowe na 01.09.2020» - oświadczenie majątkowe na 31.08.2020» - oświadczenie majątkowe za 2019 rok» - oświadczenie majątkowe za 2018 rok»Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku publikuje się na stronie BIP Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.. eszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Prokuratury Krajowej.. Słowackiego 20, 30-037 Kraków.. Załatwianie spraw przez Internetprosimy o korzystanie z aktualnych druków oświadczeń majątkowych zamieszczonych na stronie: Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego - kliknij tutaj.. Wzory formularzy oświadczeń majątkowych: dla radnego; dla Gminy; dla Powiatu; Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowegoBIP Miasta Krakowa - Strona główna BIP.. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zami.. Oświadczenie majątkowe.. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy - insp.. Komendant Komisariatu Policji w Skawinie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt