Oświadczenie majątkowe opis koperty

Pobierz

Opis Tytuł Znak Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji .100 szt. kopert bąbelkowych H18!. Stanowisko: radny.. Zapisywanie plików cookies .. 01-163 Warszawa.. 2) Każdą rubrykę niezacieniowaną należy wypełnić przez wpisanie odpowiedniej treści.Interaktywny Formularz Oświadczeń (aby pobrać kliknij lewym przyciskiem myszy, jeżeli wystąpią błędy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje zapisz element docelowy.). - aplikacja umożliwiająca wypełnienie oświadczenia o stanie majątkowym.. Inne dokumenty.. 3894 AnnopolOŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.. metryczka.5.. Kopertę należy zaadresować w określony sposób.. Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Oświadczenie za rok 2019.. Cechy koperty.. Środa , 24/05/2017.. Oświadczenie majątkowe za rok 2018.Oświadczenie majątkowe radnego powiatu: Opis: Dz.U.. 2017, poz. 2019 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r. Liczba stron: 5 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Stanowisko: Burmistrz.. Załączniki.. Plik pdf.. ŻANDARMERII WOJSKOWEJ.. Powyższe oświadczenie składam świadomy, że na podstawie art. 14, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. zOpis: Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 r. Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 r.Oświadczenie za rok 2019..

Oświadczenie majątkowe za rok 2016.

Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .odt.. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji - październik 2018.. PIECZĘĆ NADAWCY (ewentualnie) PRZYKŁADOWY ZAPIS NA KOPERCIE WEWNĘTRZNEJ.. Oświadczenie majątkowe za 2014 r. Oświadczenie majątkowe za rok 2015.. Opis: Oświadczenie zostało złożone Wójtowi Gminy w dniu 21.04.2016 r. Autor: marianna Kierozalska.. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji.. Typ: application/pdf.Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .pdf.. Stanowisko: Wicestarosta Lubartowski.. Stanowisko: Burmistrz Modliborzyc.. Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 20 listopada 2017, godzina 11:59)Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie Marianny Kierozalskiej za 2015 rok.. Opis: oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji.. Rozmiar:4.. Oświadczenie majątkowe za rok 2012. dyrektor szkoły.. Plik pdf.. Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Oświadczenie za rok 2018.. Piątek , 28/01/2011.. Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane funkcjonariusza: imię i .Opis: Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.Opis: oświadczenie majątkowe za rok 2019..

Oświadczenie majątkowe za rok 2014.

Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania.. Materiał: Papier - w środku koperty zabezpieczone są mocną folią bąbelkowąOpis: Oświadczenie majątkowe składane na dzień 30 kwietnia 2015 r. Dane z lat 2005-2008; Prawo miejscowe.. Arkadiusz Mroczek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Narol (plik pdf) Wiesław Zdybek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Narolu (plik pdf) .Anna Paluch.. Stanowisko: Wicestarosta Lubartowski.. Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.Oświadczenie majątkowe psp wzór word.. "Oświadczenie o stanie majątkowym" KOMENDANT GŁÓWNY .. oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2021 - rozmiar: 1087kb.. dokumenty w dwie (szare) koperty, a na wewnętrznej z nich zamieścić informację o treści "OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - DANE OSOBOWE PRAWNIE CHRONIONE" Oświadczenie powinno być starannie wypełnione, czytelnie, we wszystkich polach, w sposób niepozostawiający żadnych wątpliwości interpretacyjnych.. W przypadku listów zagranicznych należy, oprócz podanych niżej informacji, określić nazwę kraju, zarówno nadawcy, jak i odbiorcy wiadomości (np. POLAND dla nadawcy i USA dla adresata).Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta druk do pobraniaBajduszewska Alicja..

Oświadczenie majątkowe za rok 2017.

Format: H18; Wymiar wewnętrzny: 265 mm x 360 mm; Wymiar zewnętrzny: 285 mm x 370 mm; Kolor: Biały; Gramatura: 80g/m2; Ilość w opakowaniu: 100 szt.. Składający oświadczenie o stanie majątkowym: mjr Adam ABACKI .. Dodał:1.. Opis: Oświadczenie zostało złożone Przewodniczącej Rady Gminy w Fałkowie w dniu 25.04.2017 r. Autor: Antoni Chudy.. 2020, poz. 1825 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 15 września 2019 r. Liczba stron: 4 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Pobierz plik Oświadczenie majątkowe 2020 - Marta Strączyńska - Dyrektor… (pdf, 3,135.40KB) Informacja o załączniku Po wybraniu linku dodatkowe informacje pojawią się bezpośrednio pod linkiemAdresowanie koperty.. Ogłoszenia.. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, aOświadczenia majątkowe: Tytuł dokumentu: Oświadczenie o stanie majątkowym małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne: Opis: Dz.U.. Oświadczenie za rok 2018.. (Plik należy pobrać, rozpakować za pomocą programu zip lub analogicznego w dostępnej dla siebie .oŚwiadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majĄtkowej dla osoby FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązańDziekujemy za pobranie Formularz do wypełnienia - oświadczenie majątkowe (wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej) Jeśli pobieranie nie rozpocznie się automatycznie za parę sekund, kliknij odnośnik Pobierz powyżej..

Oświadczenie majątkowe za rok 2011.

Uchwały Rady Gminy.. Oświadczenie majątkowe radnego Rady Gminy w Fałkowie Antoniego Chudego za 2016 rok.. Pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.Paweł Marynowicz - Szkoła Podstawowa nr 10.. Oświadczenie majątkowe za rok 2013. wykaz przesyłek (ewentualnie) Nr .. Wtorek , 24/05/2016.. Plik pdf.. s. Czesława; PESEL .. Oświadczenie za rok 2018.. Rozmiar:Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem funkcji.. Autor: Anna Paluch - Przewodnicząca RM w Koprzywnicy.. oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2021 - rozmiar: 1082kb.. Składającemu oświadczenie przysługujące prawo dostępu do jego danych i ich poprawiania.. Oświadczenie majątkowe za rok 2015.Oświadczenie majątkowe na początek kadencj i- grudzień 2014.. Opis: oświadczenie majątkowe w ciągu miesiąca od złżonego ślubowania.. Oświadczenie za rok 2018. wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2021 - rozmiar: 254kb..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt