Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych wzór

Pobierz

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH Teren na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektów budowlanych należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.. Temat 1.. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych Transport rozebranych elementów nale Ŝy przewidzie ć zsuwnicami pochyłymi lub rynnami zsypowymi.. Na placu przewidzie ć miejsce manewrowe dla samochodów, miejsce składowania materiałów rozbiórkowych do powtórnego wykorzystania, materiałuOpis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.. Oba budynki sa proste, niewysokie, pokryte drewnianym dachem.OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, zlokalizowanych na działce 2162 w obr.. Jeśli jednak budynek do rozbiórki ma np. wspólną ścianę z innym budynkiem będą potrzebne dodatkowe badania.Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pozwolenie na rozbiórkę: - wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, oraz - zgodę właściciela obiektu, - szkic usytuowania obiektu budowlanego, - opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, - opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; - pozwolenia, uzgodnienia lub .2. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 3. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 4. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymic..

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

na rozbiórkę dołączam: zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia lub .opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi (nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo .opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu, upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniuopis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.. DANE OGÓLNE Projekt rozbiórki Budynku gospodarczego L-ki Glinowo- Gmina Parchowo Lokalizacja Glinowo dz. Nr 301/1 Branża Autor opracowania Budowlana Ludwik Turzyński- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej nr 3922/Gd/89 Data Marzec 2012 rok 1.1 .IV..

Zakres robót rozbiórkowych.

Budynek nie jest powiązany konstrukcyjnie z przylegającą5.. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych Transport rozebranych elementów nale Ŝy przewidzie ć zsuwnicami pochyłymi lub rynnami zsypowymi.. Na placu przewidzie ć miejsce manewrowe dla samochodów, miejsce składowania materiałów rozbiórkowych do powtórnego wykorzystania, materiału1 OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA.. Konstrukcja budynku: murowana.. Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym (parter + piPonadto do wniosku należy dołączyć dokumenty takie jak: szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi.. Przedmiotem opracowania jest rozbiórka nieu *ytkowanego budynku po byáej Szkole Podstawowej w Toáczach..

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych Zakres obejmuje całkowita rozbiórk ę obiektów.

PROJEKT PRAC ROZBIÓRKOWYCH 1.. Proces rozbiórki nale Ŝy podzieli ć na dwa etapy: •etap I - rozbiórka konstrukcji budynku do poziomu f undamentów, •etap II - rozbiórka fundamentów.. Prace rozbiórkowe nale Ŝy prowadzi ć w sposób tradycyjny.3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; 4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na .Opis zakresu robót oraz sposób ich prowadzenia.. Istniejący stan zagospodarowania działki.. W obu przypadkach przy zgłoszeniu do Urzędu Gminy muszę przygotować opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.. Budynek położony jest w Będzinie przy ul. Barlickiego na terenie byłej Cementowni Grodziec (działka geodezyjna nr 346/12 w obręb Grodziec).. OPIS TECHNICZNY 1.. Cel i zakres opracowania.. 8.W najbliższym czasie chciałbym rozebrać stojące na mojej działce dwa budynki: garaż i budynek gospodarczy.. Przedmiot projektu.. Pojęcie nie mam jak!.

Sposób realizacji robót 4.1.3 I.

.oświadczam, Zawsze aktualne wzory wniosków dot.. Obiekt znajduje si na dziaáce o nr.. wraz z opisem zakresu i sposobu prowadzenia robÓt rozbiÓrkowych oraz zapewnienia bezpieczeŃstwa ludzi i mienia przy rozbiÓrce budynkÓw mieszkalnych lokalizacja inwestycji: białystok, ul. m. konopnickiej 1a i 1b, działka nr 2162, obręb 11 inwestor:OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, zlokalizowanych na działce 2162 w obr.. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu, upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo .. (zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych) .. Ogólna charakterystyka techniczna budynku "F".. Author: maciej b Created Date: 9/12/2017 11:33:26 AM .opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, w zależności od rodzaju zamierzenia budowlanego może być również konieczne dołączenie: projektu rozbiórki obiektu,wzory.wnioskow.wniosek.o.pzwolenie.na.budowe.doc .. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, .4.. 11 w Białymstoku przy ulicy Konopnickiej 1A i 1B.opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu, upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.P158- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót wraz z Informacj ą dotycz ącą bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia - 5 wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym nr 23 w Sieniawce przy ul. Rolniczej ( dz. nr 151/5 , obr ęb Porajów ) 4.. 11 w Białymstoku przy ulicy Konopnickiej 1A i 1B. 2.8 3.. Projekt zagospodarowania terenu rozbiórki.. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się, czy na miejscu objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby postronne.5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt