Wzór notatki służbowej

Pobierz

Notatka z takiej rozmowy i wysłuchania nauczyciela może być dowodem, że dyrektor postąpił zgodnie z obowiązującym prawem.Zwykle notatka służbowa sporządzona jest na temat różnych zachowań pracowników oraz zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy.. Prawo do tworzenia notatek służbowych dotyczących pracowników nie wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.Wzór notatki służbowej ze spotkania.. Numer 96, październik 2021.. PREZENTY POWITALNE.. Data publikacji: 31 października 2015 r. Poleć znajomemu.. Notatka służbowa wzór: NOTATKA SŁUŻBOWA.. Nr 194 Październik 2021 r. TEMAT NUMERU ORGANIZACJA WSPARCIA DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI KROK PO KROKU.. Masz pytanie ?. Sprawdź, co powinna zawierać notatka służbowa: Datę i miejsce sporządzenia dokumentu; Imię i nazwisko nadawcy oraz odbiorcy; Temat spotkania; Treść notatki (część wprowadzająca, część właściwa, część kończąca)Firmy często mają własne wzory notatek służbowych, do których wysyłania używają wiadomości e-mail.. Pobierz.. Według ekspertów prawa pracy przedmiotem notatki powinny być wyłącznie zdarzenia istotne ze względu na wykonywane w ramach stosunku pracy obowiązki.Wiedza i Praktyka Sp.. Aktualny numer.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa.. Oczywiście ważne jest także zwrócenie uwagi na poprawność językową i stylistyczną..

Skorzystaj z porad ekspertówZapoznaj się z wzorem notatki służbowej.

Podgląd dokumentu.Notatka słuzbowa.. Szablon dokumentu zawsze powinien zawierać datę i miejsce sporządzenia, imię i nazwisko nadawcy oraz imię i nazwisko odbiorcy.Przepisy nie regulują zasad sporządzania i gromadzenia notatek służbowych dotyczących pracowników.. sporządzona w dniu .. r. w obecności nastepujacych osób: 1) .. (imię, nazwisko, stanowisko) 2) .. (imię, nazwisko, stanowisko) W dniu .. r.Wzór notatki służbowej z postępowania wyjaśniającego - ePedagogika.Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania wzór notatki służbowej Podobne frazy wzór aneksu do umowy o pracę a używanie samochodu służbowego do celów prywatnych DYŻURY PRAWNIKA.. Notatka służbowa powinna uwzględniać: datę sporządzenia; miejsce i czas spotkania; temat spotkania; dane autora; dane adresata.. Data publikacji: 23 Październik 2017.. Data publikacji: 31 października 2015 r. Poleć znajomemu.. Narzędzia i szkolenia.. pełniąc służbę w/na ………(wymienić miejsce, posterunek) podjąłem/am (jeśli na polecenie to czyje) następujące czynności służbowe: …….. Pracodawca ma jednak prawo prowadzić dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, w tym dotyczącą nieprawidłowości przy jej wykonywaniu.Wzór notatki służbowej ze spotkania.. Wskazówki.. W wyniku ich realizacji ustaliłem/am, że: …….. (co stwierdzono na miejscu).. Jeśli jednak nie ustalono żadnych zasad, to przyjmuje się, że notatka służbowa powinna zawierać takie elementy jak: • data i miejsce sporządzenia notatki, • imię i nazwisko nadawcy, • imię i nazwisko odbiorcy (w razie potrzeby), • krótka informacja, czego dotyczy pismo, • treść.Niektóre firmy posiadają własne wzory notatki służbowej, którymi swobodnie można się posiłkować..

wzór notatki służbowej; konsekwencje sporządzenia notatki służbowejW dniu …………….. o godz. …………….

WZORY DOKUMENTÓW.. KALENDARZ DYREKTORA.. Pobierz przykładowy wzór notatki służbowej z postępowania wyjaśniającego!Wzór notatki służbowej z postępowania wyjaśniającego Przepisy nie regulują zasad sporządzania i gromadzenia notatek służbowych dotyczących pracowników.. Kategoria: Procedury, regulaminy, wnioski.. Do: .. (adresat) Od: .. (autor)Notatka służbowa ze zdarzenia wzór uwzględnia: datę jej sporządzenie, opis zdarzenia, miejsce i czas spotkania oraz personalia osób ją sporządzających.. Zagadnienie notatek służbowych nie zostało uregulowane w przepisach prawnych.. Pracodawca ma jednak prawo prowadzić dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, w tym dotyczącą nieprawidłowości przy jej wykonywaniu.. (jakie).. W powyższej sytuacji …….Wzór uzależniony jest od rodzaju przedsiębiorstwa, tematyki i przyczyny oraz osoby, która ją sporządza.. Nr 193 Wrzesień 2021 r. TEMAT NUMERU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY na rok szkolny 2021/2022.. Notatki te są sporządzane wówczas, gdy dyrektor szkoły uznaje za zasadne stwierdzenie na piśmie przebiegu jakiegoś zdarzenia.. Nr 192 Sierpień 2021 r.notatka służbowa wzór, druk; jak napisać notatkę służbową?. Sprawdź.. Notatki służbowe mogą stanowić m.in. dowód na prawidłowość działań dyrektora w różnych sytuacjach..

Należy pamiętać kto jest adresatem notatki i dostosować do niego styl wypowiedzi;Wzór notatki służbowej.

Dodaj do teczki Przypnij do kalendarza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt