Starostwo powiatowe włocławek wniosek o rejestrację pojazdu

Pobierz

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek pok.. Załączniki: .. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.. 17 zł - w wypadku działania przez pełnomocnika (opłata skarbowa nie dotyczy: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa - na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej; w tych przypadkach stopień pokrewieństwa powinien .Druk pełnomocnictwa w sprawach kierowanych do wydziału Architektury i Budownictwa doc55.5 kB.. Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu .Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.. pełną wersję.. W. Borkowskiego 4 Santander Bank Polska S.A. 82109025900000000147306795 2 i 5 ustawy dnia 20 czerwca 1997 r, - Prawo o ruchu drogowym, we wniosku podaje się danetego podmiotu oraz właściciela pojazdu.Wniosek o rejestrację pojazdu Wniosek.pdf wniosek rejestracja.doc.. .Rejestracja pojazdów Czasowa rejestracja pojazdów na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu.. Pełnomocnictwo -druk Nr F02/KOM; Dowód rejestracyjny pojazdu, Karta pojazdu jeśli była wydana,Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Węgrowie.. Oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).Biorąc pod uwagę, że wniosek o rejestrację pojazdu wszczyna postępowanie administracyjne, organ rejestrujący może prowadząc to postępowanie zwrócić się o przedłożenie przez wprowadzającego oświadczenia o dacie wprowadzenia pojazdu na terytorium kraju lub przedłożenie innych dokumentów w jego posiadaniu, potwierdzających to .Wymagane dokumenty Wniosek o rejestrację pojazdu..

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu.

kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą.. Kasacja pojazdu za granicą .. Starostwo Powiatowe w Włocławku : ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek + : Pobierz dokumenty dot .Rejestracja pojazdu nowego zakupionego na terytorium RP.. Wniosek o wydanie duplikatu doc29.5 kB.. 30 dni za Darmo Pobierz.. ul. Stodólna 68 87-800 Włocławek.. Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku.. Zgłoszenie do sprzedaży.Powiat Pułtuski - Starostwo Powiatowe w Pułtusku .. (obowiązujący na terenie powiatu pułtuskiego) - pobierz; Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac .. do rejestracji powinni zgłaszać się przed wyznaczoną godziną z kompletem dokumentów i wypełnionym wnioskiem o rejestrację pojazdu.. Wniosek o rejestrację pojazdu (.pdf) Wniosek o rejestrację pojazdu (.doc) Wniosek o rejestrację pojazdu (.odt)87-800 Włocławek.. .Konta dla opłat (za rejestrację pojazdu) Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr.. Opłaty można uiścić: w kasie Urzędu ul. Kościuszki 12 lub Zielony Rynek 11/13.. 54-230-46 .Wniosek o rejestrację czasową, rejestrację pojazdu 07-12-2020.pdf Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Pełnomocnictwo.doc Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu - tryb rozpatrywania sprawy.doc Wniosek o czasowe wycofanie 08.2020.pdf..

Rejestracja pojazdu zabytkowego.

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.. Dokumenty do wglądu:Starostwo Powiatowe | druki, formularze online.. UWAGA!Miejsce załatwienia Wnioski, podania lub inne wymagane dokumenty do wszczęcia i przeprowadzenia odpowiedniego postępowania, uzupełnione o niezbędne załączniki i opłaty określone w karcie informacyjnej, można składać osobiście w Starostwie Powiatowym we Włocławku ul. Cyganka 28 w Wydziale Komunikacji, parter pokoje Nr 7, 9, 12 .Niezbędne dokumenty: Wniosek; dowód tożsamości właściciela pojazdu, Stosowne pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wys.. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł , pozwolenia czasowego - 0,50 zł, tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł, nalepki kontrolnej - 0,50 zł, karty pojazdu - 0,50 zł.. przelewem na konto Urzędu.. Opłaty należy uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego lub na konto KBS Aleksandrów Kujawski 77 9537 0001; Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty .Wniosek o rejestrację pojazdu Plik do pobrania (576kB) ..

Rejestracja czasowa pojazdu w celu jego wywozu za granicę.

Rozpatrzenie wniosku w sprawie o rejestrację pojazdu zabytkowegoRejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie miasta Włocławek na tzw. "białych tablicach rejestracyjnych": 81,00 zł.. Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego.. Wniosek o rejestrcję pojazdu, wyrejestrowanie, zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (doc, 47.00 KB)wniosek o rejestrację pojazdu - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,; dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu.Wniosek elektroniczny w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu lub o wyrejestrowanie pojazdu może zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemów Pojazd i Kierowca zamieszczoną pod adresem: .. Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć razem z innymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu.. Opłaty - kasa Starostwa Powiatowego, pok.. Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego brak miejsc wpisu badań tech.. Wniosek o uchylenie - wygaszenie decyzji doc51 kB.. Uzupełnianie wniosku prowadzonego postępowania doc53.5 kB..

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy spoza terytorium UE.Wniosek o rejestrację pojazdu.

ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów +48 81 855 28 65 ) W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust.. Dokumenty do rejestracji samochodu - Włocławek Do rejestracji samochodu w wydziale komunikacji będą potrzebne: wniosek o rejestrację pojazdu Włocławek - druk AO-05-01; upoważnienie do rejestracji pojazdu we Włocławku, jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik; potwierdzenie tożsamości: dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionejRozpatrzenie wniosku w sprawie o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu od 3,5 tony: karta (167kB) wniosek (37kB) NR 0143 - KI12/KD/01/201 3. nr 40, 41, 42. .. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.. Rozpatrzenie wniosku w sprawie o rejestrację pojazdu z zagranicy: karta (176kB) wniosek (49kB) NR 0143 - KI13/KD/01/201 3.. Starostwo Powiatowe.Wniosek - druk Nr F01/KOM; Wniosek o rejestrację dostępny jest w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8 /pok.13-na parterze budynku/ oraz możliwe jest pobranie wniosku z BIP Starostwa Powiatowego Lubartów.. 2) Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.1)W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust.. Wniosek o zawieszenie - podjęcie zawieszonego postępowania doc56.5 kB.wniosek o rejestrację pojazdu - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie, dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu, .. Starostwo Powiatowe w Lubartowie.. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem Pełnomocnictwo.doc- wniosek o rejestrację pojazdu, - dowód własności pojazdu, - dowód rejestracyjny, - karta pojazdu, jeżeli była wydana, - tablice rejestracyjne, - zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, gdy organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnego badania technicznego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt